Her alanda enleri yaşayan  süper güç olarakta kabul edilen Çin nasıl kuruldu ve nasıl genişledi kısaca bir göz atalım.

Kuzey Çin Ovası'ndaki verimli Sarı Nehir havzasında Dünya'nın ilk uygarlıklarından biri olarak ortaya çıktı.

Çin'deki siyasi sistem, binlerce sene boyunca ilki yarı efsanevî Xia Hanedanı olan ırsî monarşiler veya hanedanlıklara dayalıydı.

İlk hanedanlıklardan beri Çin defalarca genişledi, bölündü ve tekrar birleşti.

1912'de Çin Cumhuriyeti (ÇC), son hanedan olan Çing Hanedanı'nı devirerek Çin'in yönetimini üstlendi ve 1949'da Çin İç Savaşı'nda Halk Kurtuluş Ordusu tarafından yenilene dek Çin anakarasını yönetti.

21 Eylül 1949'da Komünist Parti, Pekin'de Çin Halk Cumhuriyeti'ni kurdu; ÇC hükûmetiyse Tayvan'a çekilip Taipei'yi de facto başkent yaptı.

Hem ÇC hem de ÇHC, tüm Çin'in tek meşru hükûmeti olduğunu savunmaktadır ancak ÇHC dünya çapında daha çok tanınmakta olup çok daha fazla toprak ve insana egemendir.

1978'de ekonomik reformların uygulanmasından beri Çin ekonomisi, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olmuştur.

2021 itibarıyla nominal GSYİH açısından dünyanın ikinci en büyük, satın alma gücü paritesi (SAGP) açısındansa en büyük ekonomisi ve ayrıca dünyanın en büyük mal ihracatçısı ve en büyük ikinci mal ithalatçısıdır.

Nükleer silahlı bir devlet olan Çin, Dünyanın en büyük aktif asker sayısına ve en büyük ikinci savunma bütçesine sahiptir.

ÇHC, 1971'de ÇC'nin BM'deki yerini alarak Güvenlik Konseyi'nde daimî üye olmuştur. Ayrıca DTÖ, APEC, BRICS, ŞİÖ, BCIM, G20 ve birçok diğer resmî ve gayriresmî çok yönlü örgütün üyesidir.

Çin, özellikle Asya'da önemli bir bölgesel güçtür; üstelik son yıllarda dünya çapında giderek daha büyük bir rol oynamasıyla potansiyel süper güç olarak da nitelendirilmiştir.

Teknolojinin ilerlemesiyle beraber sizce de süper güç yerine tek güç olma yolunda ilerlemiyor mu? Taktir siz değerli okurlarımızın.

Saygılarımla…