Dinozorlar, yeryüzünde yaşamış en görkemli canlı türlerinden bir tanesi. Milyonlarca yıl önce yaşadıkları döneme hükmeden bu canlılar, vahşilikleri, devasa boyutları ve daha pek çok ilginç özellikleri sayesinde bu unvanı sonuna kadar hak ediyor. Milyonlarca yıl önce, yüzlerce farklı türe ayrılan dinozorlar, yok oluşlarından bu yana uzun süre geçtiği halde insanlığın ilgisini çekiyor. Dinozorlar bugün bile onlarca saha araştırmasına, bilimsel çalışmalara ve sanat eserlerinin öznesi olmaya devam ediyor. Öte yandan dinozorlar hakkındaki her yeni keşif, hem bu görkemli canlıları hem de yaşadıkları dönemdeki dünyayı anlamamıza büyük katkı sağlıyor.  Dinozorlar, 230 ila 245 milyon yıl önce dünya sahnesine çıktı.

**

Dinozorlar, Mezozoik dönemde yaşadı. Bu dönem kabaca 245 ila 65 milyon yıl öncesini kapsıyor ve üç dönem ayrılıyor: Triyas, Jura ve Kretase. İlk olarak Triyas döneminde evrimleşen dinozorların sayılarının ve çeşitliliğinin ise Jura döneminde arttığı tahmin ediliyor. Kretase döneminde ise, yok oldular! Dinozorların ilk ataları kedi büyüklüğündeydi.

**

Dinozorlar temelde iki farklı kategoriye ayrılıyor. Bunlardan ilki, Yunanca “kertenkele kalçalı” anlamına gelen “aurischian.” Diğeri ise “kuş kalçalı” anlamındaki “ornithischian.” Ancak ilginç bir şekilde kuş kalçalı dinozorların soyları tamamen tükendiği halde, kertenkele kalçalı dinozorların nesli, bugünün kuşları olarak varlığını devam ettiriyor. İlk dinozor isimlendirilmesi, dinozorların varlığı bilinmeden önce yapıldı