Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2019 sonuçlarını duyurdu.

Verilere göre ülke nüfusu yaşlanıyor.

Eh buna bağlı olarak bizde yaşlanıyoruz.

Duyuruda Balıkesir’i ilgilendiren bir de bölüm vardı.

Balıkesir ortanca yaş değerine sahip Sinop’tan sonra ülke ikincisi olarak açıklandı.

Şöyle ki: doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldi.

Türkiye'de 2018 yılında 32 olan ortanca yaş, 2019 yılında 32,4'e yükseldi.

Cinsiyete göre, ortanca yaş erkeklerde 31,4'ten 31,7'ye, kadınlarda ise 32,7'den 33,1'e yükseldi.

İllere göre dağılımında Sinop'un 40,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu belirlendi.

Sinop'u 40,2 ile memleketimiz Balıkesir ve 39,9 ile Giresun izledi.

Diğer yandan 20,1 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu.

Şanlıurfa'yı 20,9 ile Şırnak ve 21,8 ile Ağrı takip etti.

Cinsiyete göre dağılımına bakıldığında, erkeklerde 39,5 ile Sinop'un en yüksek ortanca yaşa sahip il olduğu görüldü.

Şanlıurfa 19,7 ile en düşük ortanca yaşa sahip il olarak dikkati çekti.

Kadınlarda 42,1 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip il olurken, Şırnak 20,5 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip il olarak belirlendi.

Özetle genç nüfus avantajını kaybediyoruz.

Biz Balıkesir özelinde zaten kayıptayız da ülke olarak ta bunu kaybetmeye başladık.

Mevcut gidişatta Türkiye 22 yıl sonra 'çok yaşlı nüfusa sahip ülkeler' sınıfına girecek.

Doğurganlığı artırmak için 'en az üç çocuk' gibi söylemlerin de rakamlara yansımadığı görülüyor.

Aynı şekilde yaşlanan Türkiye'nin 'çalışabilir' nüfus oranı da azalıyor.

Ancak doğurganlığın azalması, çalışabilir nüfusun da zamanla küçüleceğinin bir göstergesidir.

Türkiye dünyanın en hızlı yaşlanan ülkelerinden biri.

Türkiye'de bana esas sorun ise yaşlanma değil.

Ekonomik olarak aktif nüfusun üretime dahil edilememesi esas sorunu ortaya çıkarıyor.

O da toplumun zenginleşemeden yaşlanması.

Bu soruna hem ekonomik hem kültürel anlamda çözüm bulunmalı.

Bugünlük bu kadar yeter.

Nede olsa yaşlanıyorum.

Saygılarımla.