.Balıkesir'de toplanma alanı, yürüyüş güzergâhı, miting alanı, dağılma yeri ile afiş ve pankart asılacak yerler belirlendi.

Balıkesir'de toplanma alanı, yürüyüş güzergâhı, miting alanı, dağılma yeri ile afiş ve pankart asılacak yerler belirlendi.

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yerleri ile ilgili, ilimizin yapılanmasındaki genel değişim, şehrimizin imar, ekonomik ve ticari yapısı, genel emniyet ve asayişi de göz önünde bulundurularak, Kurum ve Kuruluşların da görüşü alınarak alternatif toplantı ve gösteri yürüyüş güzergâhları belirlenmiştir.

Balıkesir ili sınırları içerisinde toplanma alanı, yürüyüş güzergâhı, miting alanı, dağılma yeri ile afiş ve pankart asılacak yerler,  2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanun'un 6. ve 22. maddeleri ve bu Kanun'un Uygulanmasına Dair Yönetmelik'in 3. maddesi uyarınca Valilik Makamının onayı ile aşağıda gösterildiği şekilde belirlendi.

Balıkesir Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ
“Temel hak ve özgürlüklerden olan, Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının, özgür bir ortamda, Anayasa ve kanunlarla belirtilen esaslar çerçevesinde kullanılması, sivil toplum kuruluşları ile tüzel kişiliği bulunmayan diğer oluşumların ve gerçek şahısların itibar edecekleri toplantı ve gösteri yürüyüşü alanlarının tespit edilmesi, Belediyenin çevre düzenlemesi ve şehir temizliği ile ilgili olarak afiş asılacak yerlerin belirlenmesi amacıyla, Balıkesir ili sınırları içerisinde toplanma alanı, yürüyüş güzergâhı, miting alanı, dağılma yeri ile afiş ve pankart asılacak yerler,  2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanun'un 6. maddesi ve bu Kanun'un Uygulanmasına Dair Yönetmelik'in 3. maddesi uyarınca Valilik Makamının onayı ile aşağıda gösterildiği şekilde uygun görülmüştür.”

AFİŞ VE PANKART ASILACAK YERLER
“İlimizdeki Pazar yerleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu alan ve meydanlar göz önüne alınarak, kamu güvenliği ve trafik düzeninin sağlanması amacıyla, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Alan ve Güzergâhlarının yeniden belirlenmesine ihtiyaç duyulduğundan, "Açık Hava Toplantı Alanı ve Gösteri Yürüyüşü Güzergâhları", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Alternatif Alan ve Yürüyüş Güzergâhları" ile "Afiş ve Pankart Asılacak Yerler" aşağıya çıkarılmıştır.”

“A-) AÇIK HAVA TOPLANTI ALANI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ GÜZERGÂHLARI

1)   ALTIEYLÜL KAYMAKAMLIĞI SORUMLULUK ALANI

       KUVA-Yİ MİLLİYE MEYDANI
a) Toplanma Alanı; İlimiz Bahçelievler Mahallesi Çarşamba Pazarı Mevkii toplanma alanı olarak belirlenmiştir.

b) Yürüyüş Güzergâhı; Toplanma alanından hareketle, 100. Yıl (Teknik Lise) Caddesi - Mehmetçik Caddesi'ni takiben Stadyum Kavşağı'ndan Kuva-yi Milliye Meydanı'nda son bulan güzergâhtır.

c) Miting alanı; Atatürk Stadyumunun batı, Kütüphanenin kuzey, Zambak ve Menekşe Sokakların girişlerinin güney kısmı ile Menekşe sokak arasında kalan alandır.

d) Dağılma; Açık Hava toplantıları ile Gösteri Yürüyüşlerinde toplantı alanına gelindikten sonra dağılmalar Stadyum önünden Akasyalar Kavşağı ile Mehmetçik Caddesi yönüne, Doğumevi Kavşağından ise Vasıf Çınar Caddesine ve Çardaklı yönüne doğru olacaktır.


1. ALTERNATİF YÜRÜYÜŞ GÜZERGÂHI
a) Toplanma Alanı; İlimiz Bahçelievler Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nin sonu, Beyoğlu Caddesi'nin başlangıcında yer alan Kavşak Sokak toplanma alanı olarak belirlenmiştir.

b) Yürüyüş Güzergâhı; toplanma alanından hareketle, Mehmetçik Caddesi'ni takiben Stadyum Kavşağı'ndan toplantı alanında son bulan güzergâhtır.

2. ALTERNATİF YÜRÜYÜŞ GÜZERGÂHI
a) Toplanma Alanı; İlimiz Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan eski ÖZAK Un Fabrikası'nın arkasındaki Fevzi ÇAKMAK Caddesi ile Yasemin Sokak uzantısı toplanma alanı olarak belirlenmiştir.

b) Yürüyüş Güzergâhı; toplanma alanından hareketle, Cengiz Topel Caddesi-Yunus Emre Meydanı'nı takiben Stadyum Caddesi üzerinden Kuva-yi Milliye Meydanı'nda son bulan güzergâhtır.

SÜPÜRGECİLER MEYDANI
a) Toplanma Alanı; İlimiz Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan eski ÖZAK Un Fabrikası'nın arkasındaki Fevzi ÇAKMAK Caddesi ile Yasemin Sokak uzantısı toplanma alanı olarak belirlenmiştir.       

b) Yürüyüş Güzergâhı; Toplanma alanından hareketle, Cengiz Topel Caddesi-Kültür Sitesi İnşaatı önünden Atatürk Caddesi üzerinden toplantı alanında son bulan güzergâhtır.

c) Miting Alanı; İlimiz Gümüş Çeşme Mahallesinde bulunan Ganibey-Trenli ve Azerbaycan Caddeleri'nin Batı ve Atatürk Caddesi'nin Kuzeydoğusunda kalan Süpürgeciler Sitesi mevkiindeki alandır.

d) Dağılma; Açık Hava Toplantılarında ve Gösteri Yürüyüşlerinde dağılmalar Atatürk Caddesi, Ganibey Caddesi ve Trenli Caddeleri istikametinde olacaktır.

PAMUKÇU MAHALLESİ ATATÜRK MEYDANI
a) Toplanma Alanı; Altıeylül İlçesi Pamukçu Mahallesi Atatürk Caddesi toplanma alanı olarak belirlenmiştir.           

b) Yürüyüş Güzergâhı; Toplanma alanından hareketle Atatürk Caddesini takiben Atatürk Meydanında son bulan güzergâhtır.

c) Miting Alanı; Eski Belediye Binası önü ile Cumhuriyet Caddesi arasında kalan Atatürk Meydanı miting alanıdır.

d) Dağılma; Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi dağılma istikameti olarak belirlenmiştir. 

2) KARESİ KAYMAKAMLIĞI SORUMLULUK ALANI
ARABACIOĞLU CAMİ KARŞISINDA BULUNAN MEYDAN
a) Toplanma Alanı; İlimiz Paşaalanı Mahallesi Karesi Belediyesi İtfaiyesi yanı toplanma alanı olarak belirlenmiştir.

b) Yürüyüş Güzergâhı; toplanma alanından hareketle, Serkan Caddesi, M. Reşit KIPÇAK Caddesi'ni takiben Hafız Mehmet Arabacıoğlu Cami karşısında son bulan güzergâhtır.

c) Miting Alanı; M. Reşit KIPÇAK Caddesi, 200. Sokak ve Hafız Mehmet Arabacıoğlu Cami karşısında kalan alandır.

d) Dağılma; Açık Hava toplantıları ile Gösteri Yürüyüşlerinde toplantı alanına gelindikten sonra dağılmalar Mimar Sinan Caddesi yönüne ve Cevdet DEMİRAY Caddesi yönüne doğru olacaktır.

KARESİ BELEDİYESİ İTFAİYESİ YANINDA BULUNAN MEYDAN
a) Toplanma Alanı; İlimiz Paşaalanı Mahallesi Hafız Mehmet Arabacıoğlu Cami karşısı toplanma alanı olarak belirlenmiştir.

b) Yürüyüş Güzergâhı; toplanma alanından hareketle, 205. Sokak, 225. Sokak, Cevdet Demiray Caddesi üzerinden 1. Dereboyu Caddesi'ni takiben Karesi Belediyesi İtfaiye yanında son bulan güzergâhtır.

c) Miting alanı; Serkan Caddesi ve 1. Dereboyu Caddesi kesişiminde Karesi Belediyesi İtfaiye yanında kalan alandır.

d) Dağılma; Açık Hava toplantıları ile Gösteri Yürüyüşlerinde toplantı alanına gelindikten sonra dağılmalar Serkan Caddesi yönüne ve 1.Dereboyu Caddesi yönüne doğru olacaktır.

ŞAMLI MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDANI
a) Toplanma Alanı; Kırmızılar Mahallesi yol ayrımı  toplanma alanı olarak belirlenmiştir.        

b) Yürüyüş Güzergâhı; Toplanma alanından hareketle Pazaryeri meydanını takiben Cumhuriyet Meydanında son bulan güzergâhtır.

c) Miting Alanı; PTT binası, Bakkal ve Çiftçi Malları Koruma binası arasında kalan Cumhuriyet Meydanı Miting alanıdır.

d) Dağılma; Mustafa Adışen Sokak ve Demirciler Sokak dağılma istikameti olarak belirlenmiştir.

B-) AFİŞ VE PANKART ASILACAK YERLER:
a-) AFİŞ ASILABİLECEK YERLER:

1- Kuva-yi Milliye Meydanı (Stadyum karşısı) Menekşe Sokak girişi, Tren yolu boyu,

2- Çardaklı köy minibüsleri yanı

3- Sarıkap Kasabı karşısı trafo duvarı önü pano,

4- Kapalı Spor Salonu karşısı otobüs durağı yanı

5- Gümüşçeşme Mahallesi girişi Devlet Demir Yolları arkası

6- Edremit Caddesi Kızpınarı Mahallesi Kavşağı

7- Atatürk Mahallesi Sıtkı Yırcalı Caddesi ile Üçpınar Yolu kesişimindeki trafo önü,

8- 1.Sakarya Mahallesi Beyköy Yolu ile Semra Sokak kesişimindeki trafo önü,

9- Atatürk Mahallesi Tarlabaşı Caddesi Devlet Hastanesi köşesindeki trafonun önü,

10- Akıncılar Mahallesi Muhtarlığı'nın karşısında bulunan eski un fabrikası duvarı,

11- Altıeylül İlçesi Pamukçu Mahallesi Atatürk Caddesi, Atatürk Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı,

12- Karesi İlçesi Şamlı Mahallesi, Kırmızılar Mahallesi yol ayrımından başlayarak, Pazaryeri Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı

b-) PANKART ASILABİLECEK YERLER:
1- Kızpınarı Varyant Mevkii

2- Kuva-yi Milliye Meydanı (Stadyum Karşısı) Menekşe Sokak girişi, Tren yolu boyu,

3- Kapalı Spor Salonu yanı minibüs duraklarının arkası,

4- Gümüşçeşme Mahallesi girişi Devlet Demir Yolları arkası,

5- Atatürk Mahallesi Sıtkı Yırcalı Caddesi ile Üçpınar Yolu kesişimindeki trafo önü,

6- 1.Sakarya Mahallesi Beyköy Yolu ile Semra Sokak kesişimindeki trafo önü,

7- Altıeylül İlçesi Pamukçu Mahallesi Atatürk Caddesi, Atatürk Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı,

8- Karesi İlçesi Şamlı Mahallesi, Kırmızılar Mahallesi yol ayrımından başlayarak, Pazaryeri Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı  şeklinde tespit edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”