Balıkesir Tabip Odası Başkanı Necdet Uçan, dün beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte oda hizmet binasında bir basın toplantısı yaparak yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili duydukları endişeleri, Balıkesir’deki son durumu ve sağlık çalışanları olarak taleplerini dile getirdi.

Salgında birinci dalganın 2. pikine doğru hızla yaklaşıldığını ifade eden Başkan Uçan, öğrendiklerine göre Balıkesir’de bin 700 vaka ve 73 ölüm olmasına karşın, aktif hasta sayınının açıklananın üstünde olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.  Uçan sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Haziran ayı itibariyle, ekonomik gerekçelerle başlatılan "normalleşme" süreciyle birlikle, düğün, sınav, toplu taşıma, toplu ibadet, turistik seyahat gibi fiziksel mesafeyi ortadan kaldıran etkinlikler olağanlaştırılmışım Pandemi ile mücadele bireysel sorumluluğa, vatandaşın insafına bırakılmıştır. Hastanelerdeki pandemi servisleri azaltılmış, bazı hastaneler pandemi hastanesi olmaktan çıkarılmıştır. Bilimsel olarak PCR testinin hastaların sadece % 60-70 kadarını saptayabildiği bilinmektedir. Bu testin bile uygulanma şartları daraltılmış, hastalığı yayma olasılığı olan bireylere bile belirtisi yoksa test yapılmama kararı alınmıştır. Bu uygulama ile yakınması olmayan, teması nedeniyle enfeksiyon riski yüksek olan kişiler arasından yeni hasta bulma şansı yitirilmiştir. COVİD-19’un çoklu organ hastalığı olduğu görülmekte iken birçok hastanede sadece belirli branşların sorumluluğuna bırakıldığı görülmektedir. Bu da ilgili branşların insanüstü iş yüküne maruz kalmasına yol açmaktadır. Gerekli hekim eksiklikleri tamamlanmalıdır. Sağlık çalışanlarında tükenmişlik izlenmekte olup; son 1 haftada çok sayıda, birçok ilde ve ilimizde hekimler istifa etmekte ya da emekliliklerini istemektedirler. İstifa etmeyenlerde geride kalan meslektaşlarına çok yük bineceğini düşündüklerinden bu kararı alamamaktadır.

Büyük bir özveri ile mesleklerini yapan sağlık çalışanları, ııc yazık ki COVİD-19 olmaya ve yaşamlarını yitirmeye devam etmektedirler. Görevleri başında yakalandıkları CO\İH-19, sağlık çalışanları için, halen meslek hastalığı olarak kabul edilmemiştir. Son dönemde artan hasta sayısı konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirilmeyen vatandaşlar, pandcminin ciddiyetini kavrayamamış, eski alışkanlıklarını sürdürmeye devam etmişlerdir.”
 

TEST SAYISI ARTRILMALI
Öte yandan Balıkesir Tabip Odası, pandeminin kontrolü için yapılması gerekenleri ve taleplerini şu şekilde sıraladı:

“Test sayısı artırılmalıdır. Pandemi ile mücadele sadece bireylere bırakılmamalıdır. Pandemi hastane planlamasının yapılmasında tüm paydaşlar görev almalıdır. COVİD-19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı kabul edilmelidir. Hastalık ve ölüm durumlarına özgü gerekli yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır. Görevini yaparken COVİD-19 hastalığına yakalanarak tedavi gören veya temaslı olarak karantinaya alınan sağlık çalışanlarının döner sermaye, ücretlerinde kesinti yapılmamalıdır. Kamu pandemi yönetimi şeffaf ve gerçekçi veriler sunmalıdır. Belirli periyotlarla hem sağlık personeli ve paydaşlar hem de kamuoyu bilgilendirilmelidir. Hayatını bu mücadeleye adamış hekimlerin görüşleri alınmalıdır. Sağlık idaresince sağlık personelinin kişisel koruma malzemeleri yeterli miktarda ve zamanında karşılanmalıdır. Bütün epideıniyolojik veriler bilim adamları, sağlık çalışanları ve kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Pandemi döneminde meslektaşlarımıza uygulanan mobinge son verilmeli, şiddet ile ilgili gerekli önlemler alınmalıdır. Personel eksiklikleri giderilerek, uluslararası normlarda çalışma süre ve ortamı sağlanmalıdır. Sadece 65 yaş üstü değil, tüm yaşları kapsayacak şekilde kronik hastalık raporu bulunanlar doğrudan eczaneden ilaçlarını alabilmelidir. Sonbaharda yapılacak İnflueııza aşıları için şimdiden yeterli stok ve gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Hal böyle iken ilimizin en büyük hastanesi olan Atatürk Şehir Hastanesine halen başhekim atanmamış, bazı ilçelerde İlçe Sağlık Müdürü kadrolarına atama yapılmamıştır, idari kadrolardaki bu boşluk nedeniyle pandemi sürecinin yönetiminde aksaklıklar yaşanması kaçınılmazdır.” İLKAN TOPRAK