Balıkesir Tabip Odası, Balıkesir Ses Şubesi ve Balıkesir Eczacı Odası, sağlık hizmetleri alanlarında yaşanan sorunlara dikkat çekti, ‘şiddetsiz bir sağlık ortamı için 5 acil tedbir’ başlıklı bir bildiri yayımladı.

 

Konuyla ilgili olarak “Sağlıkta Şiddet Varsa Hizmet Yok” sloganıyla Balıkesir Tabip Odası’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Tabip Odası Balıkesir Şube Başkanı Şahin Cılız, Türk Tabipleri Birliği (TTB)’nin hazırladığı Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısının bir an önce yasalaşması gerektiğini söyledi.

“SAĞLIKTA ŞİDDET VARSA HİZMET YOK”
Sağlıkta şiddetin sona ermesi gerektiğini ifade eden Cılız, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Şiddeti uygulayan kişilerin cezalandırılmayacakları ya da önemsenecek bir yaptırımla karşılaşmayacakları düşüncesi sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti arttıran unsurların önde gelenlerindendir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet suçlarının mutlaka cezalandırılacağı düşüncesinin oluşturulması önleyicilik açısından önemli bir adım olacaktır. Bunun için yasalarda yeni bir düzenleme yapılmasına acil ihtiyaç vardır. Konuyla ilgili olarak Türk Tabipleri Birliği(TTB)’nin hazırladığı, sağlıkta şiddet uygulayan saldırganların cezalarını arttırmayı öngören düzenleme hızla yasalaştırılmalıdır.

Var olan beyaz kod uygulamasına özel sektör sağlık kuruluşları (hastaneler, muayenehaneler, eczaneler) ve üniversite sağlık çalışanları da başvurabilmekte ancak kendilerine hukuksal destek sunulmamaktadır. Özel sektörde ve Tıp Fakültelerinde yaşanan şiddet olaylarına da beyaz kod başvurusundan sonra hukuksal destek sunulmalıdır.

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ETKİN OLARAK UYGULANSIN
İLO (Uluslararası Çalışma Örgütü) tarafından kabul edilmiş olan “İş Yerinde Şiddet ve Tacizle Mücadele” Sözleşmesi TBMM’de ivedilikle onaylanmalıdır. TTB’nin girişimleriyle sağlıkta şiddet, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası çerçevesinde “iş kazası” olarak değerlendirilmekte, ancak uygulamada bu değerlendirmenin gereği yerine getirilmemektedir. Sağlıkta şiddet olguları, meslek odası, ilgili meslek dernekleri ve Sağlık Sendikası temsilcilerinin müdahil olduğu bir süreç olarak tanımlanmalı, 6331 Sayılı Yasa sağlık kurumları yöneticilerinin sorumluluğunu da kapsayacak şekilde etkin olarak uygulanmalıdır.

MUAYENE RANDEVULARI HASTAYA YETERLİ SÜRE AYRILACAK ŞEKİLDE DÜZENLENSİN
Sağlıkta şiddete zemin hazırlayan etmenlerin başında gelen nedenlerden biri sağlıkta kışkırtılmış talep sonucu oluşan polikliniklerdeki olağanüstü yığılmalardır. Beş dakikada bir hasta bakmaya zorlanan hekimler ve sağlık çalışanları muayene, teşhis ve tedavi için yeterli süre ayıramamakta; bu durum hasta- sağlık çalışanı ilişkisini fevkalade bozmakta, sonuçta da sağlık çalışanına yönelik şiddet olarak geri dönmektedir. Poliklinik muayene randevuları sağlık çalışanlarının hastalarıyla sağlıklı iletişim kurabileceği, yeterince ilgilenebileceği ve nitelikli hizmet verebileceği şekilde düzenlenmelidir.

ACİL SERVİSLERDE SADECE ACİL HASTALARA HİZMET VERİLSİN
Türkiye, acil servislere yıllık başvuru sayısının ülke toplam nüfusunun üzerinde olduğu “nadide” bir sağlık sistemine sahiptir. Acil servislere yapılan acil olmayan başvurular hem acil hastaların tedavisini ciddi ölçüde aksatmakta hem de yol açtığı yığılmalar nedeniyle acil servisleri şiddetin sıklıkla yaşandığı ortamlar haline getirmektedir. Acil servisler hızla sadece acil hastalara hizmet verecek şekilde düzenlenmelidir.

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ GÜÇLENDİRİLSİN, SEVK ZİNCİRİ UYGULAMASINA GEÇİLSİN
Dünyada sevk zincirinin uygulandığı, iyi yapılandırılmış sağlık sistemlerinde hastalıkların % 90’ı birinci basamak sağlık kurumlarında tedavi edilebilmektedir. Türkiye’de ise yıllık toplam hasta müracaatlarının % 33’ü birinci basamak, % 67’si ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına yapılmaktadır. Bu durum hastanelerde büyük yığılmalara yol açmakta ve aynı zamanda şiddet için zemin oluşturmaktadır. Birinci basamak sağlık hizmetleri, sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve özlük hakları iyileştirilerek güçlendirilmeli ve ardından sevk zinciri uygulamasına geçilmelidir.” İLKAN TOPRAK