6. Dönem Toplu Sözleşme sürecini değerlendiren Sağlık-Sen Balıkesir Şube Başkanı Nihat ERZİ, “Kangren haline gelmiş, bugüne kadar göz ardı edilmiş sorunların çözüme kavuşması amacıyla büyük bir mücadele verdik ve masaya kazanma umuduyla oturduk. Çok şükür, önemli kazanımlar elde ettik” dedi.

Memur Sen ve Sağlık Sen Genel Merkezleri tarafından son ana kadar mücadele ettiklerini kaydeden Erzi, “Pandeminin kahramanı sağlık çalışanları, emeklerinin karşılığını düne göre daha çok alacak. Sağlık-Sen olarak her zaman sağlık emekçilerinin yanında olduk. Hem sağlık hem de sosyal hizmet çalışanlarına reva görülen adaletsizliğe hiçbir zaman sessiz kalmadık. Sahada tüm teşkilatımızla verdiğimiz mücadeleyi, masadaki mücadelemizle taçlandırdık. Özellikle ek ödeme konusunda önemli bir kazanım elde ettik. İnşallah bu kazanımların devamı gelecek. Bundan sonra da sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

YETMEZ AMA EVET!
Nihat Erzi, şöyle devam etti; “Önümüzdeki süreçte de Döner Sermaye sisteminin sil baştan ele alınması için gerekli çalışmaların yapılması için girişimler yapılacaktır. İcap nöbetleri ile ilgili düzenlemelerin yapılması ve riskli birimlerin güncellenmesi noktasında çalışmalar yapılarak, yasalaşması adına takipçisi olacağız. Sağlıkta şiddette tam olarak çözülmüş değil. Bununla ilgili de daha ağır cezalar verilmesi noktasında mücadelemiz sürecektir. Yardımcı Hizmetler sınıfının Genel İdari Hizmetler sınıfına geçirilmesi için unvan değişikliği sınavına gerek kalmaksızın gereken değişikliğin yapılması için gerekli mücadele verilecektir. Hastane gelirlerinin artması ve dağıtılabilir oranların artması adına SUT fiyatlarının güncellenmesi için gerekli mücadele verilecektir. Dolayısıyla yetmez ama evet diyoruz…” dedi. Sağlık Sen Hizmet kolu olarak Hükümet ile mutabık kaldıkları maddeleri sıralayan Erzi : 1.Yüz binlerce sağlık çalışanının sabit ek ödemeleri yüzde 20 arttırıldı. 2. Asli görevlerinin yanında ambulans şoförlüğü de yapan Acil Tıp Teknisyeni ve Teknikerleri ile Toplum Sağlığı Teknisyenlerinin, performans puanları yüzde 50 artırıldı. 3. Dini bayramlarda verilen artırımlı nöbet ücreti uygulamasının milli bayramlarda da verilmesi sağlandı. Milli ve dini bayramlarda nöbet tutan her sağlık çalışanı, bundan böyle yüzde 25 artırımlı nöbet ücreti alacak. 4. Acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvar birimlerinde çalışanların nöbet ücretleri yüzde 50 artırıldı. 5. Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tutulan nöbetlerin ücretleri yüzde 50 artırılarak, acil servis nöbetleriyle eş değer hale getirildi. 6. Çevre sağlığı ve tütün denetimi yapan binlerce sağlık çalışanının performans puanı yüzde 40 oranında artırıldı. 7. Binlerce uzman hemşire ve ebenin, özel hizmet tazminatı ilaveleri yüzde 40 oranında artırıldı. 8. Yaklaşık 400 bin sağlık çalışanının kadro unvan katsayısı ilavesi yüzde 100 oranında artırıldı. 9. Entegre hastanelerde görevlendirilen diş hekimlerinin ek ödemesi, yüksek olan kurumun ek ödemesi üzerinden ödenmesi sağlandı. 10. Yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapanlara ödenen sosyal hizmet tazminatı yüzde 100 oranında artırıldı. Ayrıca bu tazminatın kapsama alanına, kadın konuk evi, ŞÖNİM ve şiddetle mücadele irtibat noktalarında görev yapan sosyal hizmet çalışanları da dahil edildi. 11. “Yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı” tanımındaki “yardımcı” ibaresinin kaldırılması için

çalışma yapılacak. 12. Resmi ve dini bayramlardaki idari izinli günlerde görevli sağlık çalışanları nöbet ücreti alacak. 13. Hekim dışı sözleşmeli yöneticiler, sabit ek ödeme hakkından yararlanacak. 14. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda görev yapan yüksek lisans ve doktora sahibi öğretmenlerin ek ders ücretleri artırıldı. Buna göre yüksek lisans sahibi öğretmenler yüzde 7, doktora sahibi öğretmenler ise yüzde 20 artırımlı ek ders ücreti alacak. 15. On binlerce sağlık çalışanını yakından ilgilendiren görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının, bu sözleşme döneminde tekrar yapılması için çalışma başlatılacak. 16. Doğum yapan 112 çalışanlarının 2 yıl süren nöbet yasağının, süt izni bitiminden itibaren isteğe bağlı olarak kaldırılması sağlandı. 17. Sağlık çalışanları milli ve tabiat parklarından ücretsiz yararlanacak. 18. 2020 yılında sona eren sözleşmeli aile hekimi uzmanlık eğitimiyle ilgili düzenlemenin devam etmesi sağlandı. Ayrıca MEMUR-SEN’İN hizmet kolumuzu ilgilendiren bazı genel kazanımlar da şöyle : 1.2022 için 5+7, 2023 için 8+6 ve her oran için enflasyon farkı olacak şekilde yüzdelik zam. 2. Toplu sözleşme ikramiyesi 134,84 TL iken toplu sözleşmeyle 400 TL’ye yükseltildi. İki yılın sonunda 489 TL olacak. 3. Sözleşmeliler konusunda 2022 yılında bir çalışma yapılması için uzlaşmaya varıldı. 4. 3600 ek göstergenin çerçevesi 2022 yılında yapılacak çalışmayla belirlenecek. 5. Sözleşmeli personel de sürekli görev yolluğu hakkından faydalanacak. 6. Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine çocuk yardımı; 0-6 yaş grubundaki çocukları için 188,78 TL (500 gösterge rakamının 2 katı), 6 yaş üstü çocukları için 94,39 TL (250 gösterge rakamının 2 katı) olarak ödenecek. 7. Eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımını 429,11 TL’ye çıkarıldı. 8. Geçici personel (4/C) iken sözleşmeli statüye (4/B) geçen personele 179,34 TL ilave artış yapıldı. 9. Şef kadrolarında bulunan personele 179,34 TL ilave zam yapılacak. MANİPÜLASYON TAYFALARINA FIRSAT VERMEYECEĞİZ Sağlık Sen Balıkesir Şube Başkanı Nihat ERZİ : ”Memur Sen ve Kamu İşveren Heyeti ile masada yapılan görüşmeler neticesinde elde edinilen kazanımları küçük gören ve sahada kendi şahsi ve siyasi çıkarları uğruna sağlık çalışanları üzerinde algı oluşturmaya çalışan odakcıkları da biliyoruz. Bizler bunlara fırsat vermeyeceğiz. Yaklaşık 2 senedir pandemi ile mücadele edilmekte ve bu yük en çok sağlık çalışanlarımızı etkilemiş olsa da, tüm çevreleri etkilediği gibi devletimizi de etkilemiştir. Pandeminin yanı sıra son zamanlarda ortaya çıkan sel, yangın ve doğal afetler de devletimizi ve aziz milletimizi üzmüştür. Dolayısıyla, yiğit öldürülecekse de hakkının yenmemesi lazım. Bunca olumsuzluğa rağmen, edinilen kayda değer kazanımlarla ve süreç içerisinde elde edilecek haklarla verilen mücadele daha iyi anlaşılacaktır. Masada dile getirilen taleplerle, süreç içerisinde yapılacaklar noktasında mütabakata varılan kararlar neticesinde, ilgili tarafların samimiyet ve iyi niyet göstermesi sonucu imzaların atılmasına vesile olmuştur. Nereleri örnek alıyorlarsa? Olumlu olumsuz her fırsatı, mal bulmuş mağribi gibi davranıp, devletimize, hükümete ve Memur Sen’imize malzeme olarak addeden manipülasyon tayfalarına müsaade etmeyeceğiz. Bizim icraatlarımıza sizin hayalleriniz bile erişemez.”

 Sahada Kamu Çalışanlarını ve sağlık çalışanlarımızı kandırmaya çalıştıkları kimi maddeleri ayrıca izah etmek istiyorum diyen Erzi şöyle sıraladı:

1- DÖNER SERMAYE SABİTİNE %20 ZAM
Sağlık çalışanlarımız döner sermaye sabitlerine %20 zam alacaklar. Bu sağlık çalışanlarımız açısından tarihi bir kazanımdır ve Sağlık-Sen’in toplu sözleşme zaferinin en belirgin maddelerinden biridir. Sağlık çalışanlarımızın büyük bir çoğunluğu sabit ödeme dışında herhangi bir ek ödeme alamamaktadır. Döner sermaye sabitine ek olarak getirilen %20’lik zam sağlık çalışanlarımızın ek ödeme mağduriyetini çok büyük oranda gidermiş olacaktır.

Döner sermaye sabitine gelecek olan %20’lik zamdan; Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Laborant, Anestezi, Radyoloji, Tıbbi Sekreter gibi sağlık hizmetleri sınıfı, Tekniker, teknisyen, mühendis gibi teknik hizmetler sınıfı, Vhki, Hizmetli, Şöför, Memur, Şef vb. Genel İdari Hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan bütün arkadaşlarımız döner sermaye sabitinin %20 zammından faydalanacaklardır. Ayrıca,  Üniversitelerde ve Adli Tıp Kurumunda görev yapan üyelerimizde bu haktan faydalanacaktır.

2- SENDİKA ÜYELERİNE 3 AYDA BİR ÖDENECEK OLAN 400 TL TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ
Sendikamıza üye olan bütün sağlık çalışanlarına 3 ayda bir 400 TL toplu sözleşme ikramiyesi ödenecektir. Üyelerimizin ödediği aylık aidat maaşın binde 5’i kadar olup, sendika üyelerimizin ödediği aidat aylık ortalama 25 TL civarındadır. Üyelerimizin ödediği aidata herhangi bir ekleme falan olması mümkün değildir. Dolayısıyla sendikamıza üye olan arkadaşlar 3 ayda bir 400 TL alacak olup, sendikamıza ödeyecekleri aylık aidat 25 TL civarında olacaktır.

3- 3600 EK GÖSTERGE
Sağlık çalışanlarına verilecek olan 3600 ek gösterge ile ilgili çalışma 2022 yılı içerinde tamamlanacaktır. Bununla ilgili toplu sözleşme maddesinde 2022 yılında sürecin tamamlanacağı açıkça belirtilmiştir. Madde...- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak 3600 ek gösterge düzenlemesi dahil olmak üzere ek göstergelere ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır."

4- SÖZLEŞMELİLERE KADRO
Sözleşmeli çalışanların kadroya geçişleriyle ilgili süreç 2022 yılında tamamlanacaktır. Konu ile ilgili toplu sözleşme maddesinde de açıkça sözleşmelilerle ilgili düzenlemenin 2022 yılı içerisinde tamamlanacağı belirtilmiştir. İlgili madde ; Madde... - (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır."