Balıkesir’in merkez Karesi Belediyesine ait atıkların toplanması işi kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Karesi Belediyesi ilçe sınırları içerisinde, 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 8, 11 ve 12. Maddeleri ile 29.06.2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. ve 8. Maddelerine dayanılarak 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve yürürlüğe girmiş olan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Sıfır Atık Yönetmeliği uyarınca ambalaj atıklarının evsel nitelikleri atıklardan ayrı toplanması taşınması ayrıştırılması ve değerlendirilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre açık teklif usulü 24 aylığına kiraya verecek.


Ayrıntılı bilgi için tıklayınız