'Kompülsif' kelimesi, kişinin takıntılı veya tekrarlayan davranışlar sergilemesini ifade eder. Kompülsif davranışlar, kişinin günlük yaşamını ve işlevselliğini olumsuz etkileyebilir.Kompülsif davranış bozukluğu, kişinin belirli bir düşünce ya da davranışa takıntılı bir şekilde kapılması ve bunu kontrol edememesi durumunda ortaya çıkar. Örneğin, ellerini sürekli yıkamak, tekrar tekrar kontrol etmek, simetrik düzenleme veya tekrarlayan düşünceler veya kelime söyleme gibi davranışlar, kompülsif davranış bozukluğunun örnekleridir. Kompülsif insanlar, takıntılı düşünceleri ve davranışları kontrol etmek için yoğun bir çaba harcayabilirler. Bu durum, kişinin günlük yaşamını ve işlevselliğini olumsuz etkileyebilir ve zaman zaman diğer insanlarla ilişkilerini de etkileyebilir.Kompülsif davranış bozukluğu, psikiyatrik bir bozukluk olarak kabul edilir ve tedavi edilebilir. Terapi, ilaçlar ve destek grupları, bu bozukluğu yönetmeye yardımcı olabilir.