Kıdem tazminatı; çalışan işçinin hizmet süresi boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını sağlayan yasal bir sistemdir.

Bir işçi için kıdem tazminatı her zaman kırmızı çizgi olmuştur.

Hükümetin kaynak yaratmak adına kıdem tazminatlarını fona devretme çalışmasına başta işçi sendikaları olmak üzere birçok sivil toplum örgütü ve çalışan tepki göstermekte.

Yeni sistem tamamlayıcı emeklilik adı altında bir süreci içermekte.

İşçi kesimi kıdem tazminatının bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacak olanlar için mevcut haliyle korunmasını talep ediyor.

Ayrıca belirli yaşlara belirli iş sözleşmesi yada kıdem tazminatı haklarında zayıflatılmaya yönelik her türlü girişime karşı duran sendikalar bugün itibariyle bir kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında sendika binalarına bez afişler asıldı, tüm işyerleri, arabalara ve evlere kıdem tazminatıma dokunma posterleri yapıştırıldı.

Hükümet işçi sendikalarının sesini duymazsa sendikalar, Barolar Birliği gibi Ankara’ya yürümeye hazırlanıyor.

Daha öncede hükümetin kıdem tazminatını kaldıracağı yönünde haberler çıkmış birçok STK böyle bir şey olmaması için imza kampanyası başlatmıştı.

Şimdi söylenenler doğru ise Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ni (TES) 2022 yılında yürürlüğe sokulacak.

İşçi ve hükümetin uzun yıllardır tartıştığı ve gündeme sık sık gelen kıdem tazminatı aslında ince bir çizgide.

Bunun kaldırılması yada hak kayıpları hükümetin büyük ölçüde puan kaybetmesine hatta yüksek oranda oy kayıplarına neden olacaktır.

Bu düzenleme işçi için iyi bile olsa anlatılması doğru yoldan olmadığı sürece tepki ve olumsuzluklara yol açacaktır.

Ben her dönemde olduğu gibi bu dönemde de hükümetin kıdem tazminatı konusunu askıya alacağına yada daha öncelerde olduğu gibi “R” yapacağı düşüncesindeyim.

Hükümet geri adım atmazsa anlaşılan ülke genelinde farklı ve büyük eylemler kapıda.

Bu sorunun kısa sürede uzlaşıyla çözülmesi dileğiyle.

Saygılarımla.