Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İda Madra Jeoparkı Koordinatörlüğü ve Jeoloji Mühendisleri Odası işbirliğiyle İda Madra Jeopark Sahasına bilimsel teknik gezi düzenlendi. Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Aysun Aykan İda Madra Jeoparkında doğa harikası olarak nitelendirdiği traverten bacalarının bir benzerinin Atlantik Okyanusu’nda bulunduğunu söyledi.

UNESCO adayı olan İda Madra Jeoparkı’ndaki jeositlerin tanıtıldığı bilimsel teknik gezide jeoloji mühendisleri bilgilendirildi. Düzenlenen etkinlikle ilgili bilgiler veren Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Aysun Aykan Jeopark alanındaki traverten bacalarına dikkat çekti. Traverten bacalarının bir eşinin Atlas Okyanusunda bulunduğunu söyleyen Aykan bu travertenlerin Türkiye’de başka yerde bulunmadığı bilgisini verdi.

Prof. Dr. Efe: 'Jeoparkımıza değer katıyor'
İda Madra Jeoparkı Koordinatörü Prof. Dr. Recep Efe düzenlenen teknik geziyle ilgili, 'UNESCO Dünya Jeoparklar Ağına üye olmak için başvurusu yapılan İda Madra Jeoparkı’nda çalışmalar devam etmektedir. Bir süre önce İş birliği yapma konusunda fikir birliğine vardığımız Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilciliği üyeleri ile bilimsel teknik gezi yapıldı. Jeopark alanında yer alan 3 jeosit yerinde incelenerek bilimsel olarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Hisaralan Traverten sahası, İvrindi Gökkemer jeositleri katılımcıların çok ilgisini çekti. Özellikle Hisaralan jeositindeki aktif traverten bacalarının dünyada benzerinin olmaması jeoparkımıza ayrı bir değer katmaktadır. Gökkemer kayası jeositinin altyapısı tamamlandıktan sonra doğa sporları ve dağcılıkla ilgilenenlerin uğrak yeri olmuştur. Gezinin 3.durağı olan Akbaş Etnografya galerisi aynı zamanda jeoparkın Ziyaretçi Tanıtım Merkezi’dir. Eski bir okul binası, kadın girişimcilerin gayretleri ile tarihimizi ve kültürümüzü yansıtan çok önemli bir yere dönüşmüştür. Jeoparkın ziyaretçi tanıtım merkezi olması ile mekan daha cazip hale gelmiştir. Teknik gezinin 4. durağı olan Balya Türkiye’de ilk madenciliğin başladığı anlardandır. 20. yüzyıl başlarında özellikle Fransızlar tarafından işletildiği dönemde 4-5 bin işçinin çalıştığı, sosyal tesislerin olduğu bir yer olan bu saha günümüzde Endüstriyel Madencilik Miras alanı olarak jeoparkın önemli jeositlerinden birisidir. Burada yer alan idare binası ve maden işleme tesislerinin iyileştirme ve geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Aysun Aykan’a iş birliği ve verdikleri destek için çok teşekkür ederim. Bu süreç yeni çalışmalarla devam edecektir' diye konuştu.

Aykan; 'Bilimsel çalışmalar yapılacak'
Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Aysun Aykan da jeoparkın Balıkesir için önemli olduğuna dikkat çekerek, 'Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 2019 yılında projelendirilen İda Madra Jeoparkı Türkiye’nin UNESCO tescilli ikinci jeoparkı olma yolunda başarıyla ilerliyor. İda Madra Jeoparkı’nın önce Balıkesir’imizde olmak üzere ülke çapında farkındalığın arttırılarak, kültürel ve jeolojik miras kavramlarının doğa eğitimi yoluyla geniş kitlelere yayılmasını sağlamak istiyoruz. Bu bağlamda bir süre önce işbirliği protokolü yaptığımız İda Madra Jeoparkı Koordinatörlüğü ile birlikte yapacağımız jeopark alanında bilimsel çalışmalar, teknik gezi ve eğitim faaliyetlerimizi daha da yaygınlaştırarak toplumun tüm kesimine ulaştırmayı hedeflemekteyiz' dedi.

'Hisaralan Traverten bacalarının bir örneği Atlantik Okyanusu’nda'
Traverten bacalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Aykan, 'Jeopark alanında, doğal olarak gelişen Hisaralan traverten bacaları çok ilgi çekicidir. Bu traverten bacaların bazıları halen aktiftir ve traverten bacalarının yüksekliği 5m’yi Taban genişliği ise 4.6m’yi buluyor. Bu traverten bacalarının örneği Türkiye’de başka yerde bulunmamaktadır. Bir kısmı aktif, bir kısmı sönmüş olan traverten bacaları şekil ve oluşum itibarıyla Atlantik Okyanusu dibinde keşfedilen Karatüten (Black Smoker) bacalara benzemektedir. Burası mutlaka görülmesi gereken muhteşem doğa harikası yerlerden biridir. İvrindi’de çok ilgi çeken Gökkemer Kayası, tercih edilen bir tırmanma ve doğa sporları merkezidir. Aynı zamanda İda Madra Jeoparkının simgesel bir karstik yapısıdır. Daha önce var olan karstik mağaranın çökmesi sonucu oluşan doğal kemer, tercih edilen tırmanma sahasıdır. Gökkemer gibi, Sındırgı Hisaralan’da aktif ve pasif traverten bacaları gibi her biri kendine özgü Jeolojik, Jeomorfolojik, doğal ve kültürel özelliklere sahip 45 Jeositin bulunduğu, Madra, Çataldağ, Erdek ve Ezine’deki granitler, torlar, kanyonlar, mağaralar, falezler, bazalt sütunları ve diğer doğal ve kültürel değerler jeoparkımızın zenginliğini göstermektedir. Bu doğa harikası çok özel yeri, bütün dünyanın görmesi gerektiğini düşünüyorum' bilgisini verdi.