Bu yazımızda halk arasında unutkanlık hastalığı olan Demansdan bahsedicez.

Demans nedir?

Unutkanlık... Bellek sisteminde önceden kaydedilen bilgileri hatırlayamama hali, beynin kendi hastalığına bağlı olarak bilişsel fonksiyonlarında kötüleşme, eskiye göre gerileme!

Kognitif Özellikleri nelerdir?

Yürütücü işlevlerde bozulma

Planlama

Organizasyon

Yargı

Afazi, Anomi

Dil bozukluğu

Apraksi

Öğrenilmiş motor yetileri kullanamama

Agnozi

Yüzleri ya da objeleri tanıyamama

Erken belirtileri nelerdir?

Kişi yakın zamandaki olayları, konuşmaları hatırlayamaz. Eskileri hatırlamada sorun yoktur!

Eşyalarını kaybeder

Tekrarlayıcı sorular sorar

Eşyaları kullanma becerisi bozulur

Para hesabında zorlanır

Kişileri, içinde bulunduğu yer ve zamanı karıştırabilir

Kişilik özellikleri ve duygulanımda değişiklikler fark edilebilir

Peki, neler yapılmalı?

Sağlıklı yaşam (Beslenme, spor...)

Beyni çalıştırmak (Yeni hobiler, zorlayıcı

bulmacalar, Getap Zihin Egzersizleri)

Uyaran artırımı (Ses, renk, koku, doku)

Uyku düzeni

Psikolojik iyi oluş

Farkındalık

Demans ve Getap

Getap; bilişsel becerileri değerlendirme ve geliştirme programıdır. Bilişsel becerilerde var olan bozulma ve zayıflamaya karşı beynin nöroplastisite özelliğinden faydalanır. Bireyin bilişsel düzeyine uygun gelişim egzersizleri ile Dikkat, Hafıza, Konsantrasyon, Mantık–Muhakeme ve İşlemleme Hızı becerilerinde bireyin uzman mentör eşliğinde kalıcı bilişsel gelişimi sağlanır ve bilişsel fonksiyonlarındaki kötüleşmenin önüne geçilmesine destek olunur.

Bu problemden muzdarip kişileri program ile tanıştırmayı ve kendilerinin içinde bulundukları zorlu yaşam koşullarına karşı bilişsel olarak güçlendirecek adımı atmalarına destek olmayı ihmal etmeyin.