Baski Genel Müdürlüğü’nce Balıkesir il genelindeki su abonelerinin 2020 Mayıs, Haziran ve Temmuz su okuma dönemlerine 7244 sayılı kanunun 1.maddesi (e) fıkrası hükmünün uygulanması  görüşülecek. Yani; Konut Abonelerinin Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında tahakkuk olan Su faturalarını takip eden 3 ay boyunca herhangi bir faiz uygulamadan ödenmemesi ve isteyen abonelerin de 3 ay sonra 3 eşit taksitte ödenmesi için Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararı gerekiyor. Meclisten geçtiği takdirde belirtilen dönemlere ait su faturalarından herhangi bir faiz ya da gecikme bedeli alınmayacak.