Balıkesir Üniversitesinin proje ortağı olarak yer aldığı, 'Çevre Koruma Açısından Faydalı Mikroorganizmaların Tarımsal Kullanımı' başlıklı AB Erasmus+ KA202 Mesleki Eğitimde Stratejik Ortaklık projesi, Fransa Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi.

Balıkesir Üniversitesinin proje ortağı olarak yer aldığı, 'Çevre Koruma Açısından Faydalı Mikroorganizmaların Tarımsal Kullanımı' başlıklı AB Erasmus+ KA202 Mesleki Eğitimde Stratejik Ortaklık projesi, Fransa Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi.
Fransa’dan Association de Developement Rural Internatioal du Bas Segala koordinatörlüğünde hazırlanan projede, Veteriner Fakültesinden Prof. Dr. Ergün Demir proje ortağı ve Balıkesir Meslek Yüksekokulundan Dr. Öğr. Üyesi Fatmagül Tolun da proje araştırmacısı olarak görev alıyor.
Uluslararası ismi 'FUNICE-Agricultural use of beneficial microorganisms in the aspect of environmental protection' olan 2020-1-FR01-KA202-079874 numaralı projenin amacı; bitkisel ve hayvansal gıdaların ekolojik üretimi, organik hayvansal ve bitkisel üretim ile çevre koruma için yeni mekanizasyon teknikleri kullanımı, pestisit ve antibiyotiklerin kullanımının azaltılması konusunda yenilikçi mesleki eğitim modeli oluşturmak olarak belirlendi.
Projede Fransa’dan Association de Developement Rural Internatioal du Bas Segala koordinatör olup Türkiye’den Balıkesir Üniversitesi ve Karesi Belediyesinin yanı sıra; İspanya’dan FUE-UJI Üniversitesi ve GROWTH COOP S.COOP.AND, Polonya’dan ARID ve Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roslin Panstwowy Instytut Badawczy Zaklad Doswiadczalny Grodkowice isimli kurum ve kuruluşlar proje ortağı olarak yer aldı.
24 ay süreli proje kapsamında online eğitim materyalleri ve kitaplar oluşturularak yaygınlaştırma faaliyetleri ile çiftçi eğitim etkinlikleri düzenlenecek. Projenin; yenilikçi ekolojik üretim modelleri, ekolojik üretim için yeni mekanizasyon teknikleri, iyi tarım ve hayvancılık uygulamaları, insan ve hayvan sağlığı gibi konularda ülkeye, üniversiteye ve üreticilere önemli katkılar sağlaması da amaçlanıyor.