Barolarla ilgili yasa değişikliğine tepki göstermek için Ankara'ya yürüyen baro başkanının yürüyüşüne izin verilmedi. Yaşanan bu gelişmeye Balıkesir Barosu’na bağlı avukatlar tepki gösterdi.

Balıkesir Barosu yönetim kurulu üyeleri dün beraberinde Baro’ya bağlı avukatlarla birlikte ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sivil Toplum Örgütlerinin başkan ve temsilcilerinin de katılarak destek verdiği basın açıklamasında konuşan Balıkesir Barosu Sayman Sekreteri Erkan Sakarya, Baro Başkanlıklarının başlattığı yürüyüşün pandemi gerekçe gösterilerek engellenmesinin son derece yanlış söyledi. Sakarya,  “Avukatlık Yasası'nda savunma mesleğinin bağımsızlığını gölgeye düşürecek ve bölünmeye yol açacak değişikliklere karşı baro başkanlarının başlattıkları ve kamuoyu tarafından yakından takip edilen demokratik bir yürüyüş, son yaşanan olaylar ile ülkemiz açısından hiç de hoş bir manzara ortaya koymamıştır.

Türkiye'de mevcut baroların çok büyük çoğunluğunu temsilen baro başkanlarının başlattıkları yürüyüş, başkent Ankara’da durdurulmuş, “pandemi" gerekçe gösterilerek baro başkanlarının demokratik hakları engellenmeye çalışılmıştır. Yürüyüşün durdurulmasına pandeminin de gerekçe gösterilmesi gülünç olduğu kadar inandırıcılıktan uzaktır. Bir baro başkanının, baroların başkanlarının Ankara’ya sokulmaması, arbede çıkmasına sebep olunması, baro başkanlarının itilip kakılması kabul edilebilir, mazur görülebilir, savunulabilir bir olay değildir. Bu, hukuk devleti olduğu Anayasasında yazılı olan Türkiye Cumhuriyeti için tarifi imkansız bir hukuk skandalıdır. Ankara girişinde yaşananlar, Anayasamızın 34.maddesinin fiilen mülga olduğunu, keza 36 ve 135.maddelerinin de tümüyle anlam ve işlevinin yok edilmek istendiğini ortaya koymuştur. Avukatın, avukat meslek örgütünün kendi hakkını savunmasına fırsat verilmediği bir ülkede vatandaşın savunma hakkının var olduğundan bahsedilemez. Baro Başkanlarına karşı gösterilen tavır, şiddet, engellemeleri tarih, kara bir sayfada yazacaktır” diye konuştu.

BAROLAR TERÖRİST DEĞİLDİR
Balıkesir Barosu Sayman Sekreteri Erkan Sakarya, “Asla unutulmamalıdır; Barolar ve temsilcileri terörist değildir. Barolar ve avukatlar, vatandaşların, avukatlık mesleğinin ve meslek örgütü olan baroların haklarını hukuk çerçevesi içinde sonuna kadar kullanma azim ve kararlılığındadır. Hukuk devleti bunu gerektirir.  Hukuk devletinin bittiği yerde ise ne demokrasi, ne devlet ayakta kalır” dedi.