Balıkesir, tarım ve hayvancılık yatırımlarında ‘Öncelikli Bölge’ oldu. BTO, BSO ve Borsa’nın zamanında yaptığı müdahale ile oluşturulan konsorsiyum sayesinde Balıkesir’in öncelikli bölgeler arasına alınması büyük bir sevinçle karşılandı.

BTO, BSO ve Ticaret Borsası tarafından yapılan ortak açıklamada, Tarım ve Hayvancılık yatırımlarında Balıkesir’in öncelikli bölgeler arasında yer aldığı bildirildi.

Balıkesir Ticaret Odası (BTO) Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu ve Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Erdoğmuş ortak bir açıklama yayımladı. Resmi Gazete'nin 3 Ocak 2020 tarihli sayısında yayınlanan “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin" Cumhurbaşkanı Kararı ile düşük faizli tarımsal kredilere yeni kriterler getirildiği belirtilen açıklamada, “Yeni kararda öncelikli bölge yatırımı, yurtiçinde doğan hayvan alımı ve kullanımı, kendi yemini üretme ve mera kullanımı, jeotermal yeni enerji kullanımı, genç çiftçi, kadın çiftçi ve benzeri kriterlere göre faiz indirimi uygulanacaktır. T.C. Ziraat Bankası’nın Tarımsal Kredileri içerisinde bulunan ve özellikle Hayvansal Üretime Yönelik olarak kullandırılan Sütçü ve Kombine Sığır Yetiştiriciliği, Damızlık Düve Yetiştiriciliği Büyükbaş Hayvan Besiciliği ve Küçükbaş Hayvancılık kredilerinde kredi faizi üzerinden yapılan indirimlere ilişkin kriterler arasında “ÖNCELİKLİ BÖLGE” yatırımı olması halinde mevcut kredi oranından her kriter için % 10 indirim uygulanmasını sağlamaktadır” denildi.

GÜÇ BİRLİĞİ OLUŞTURDULAR
Söz konusu kararda bahse konu “Öncelikli Bölgelerin’ nereleri olacağı henüz açıklanmamışken harekete geçen BTO, BSO ve Ticaret Borsası başkan ve yönetimleri, konunun önemini göz önünde bulundurarak oluşturdukları güç birliği ile birtakım girişimlerde bulundu.

BAKANLIK VE MİLLETVEKİLLERİ MARKAJA ALINDI
Bir Tarım ve Hayvancılık şehri olan İlimiz ve Bölgemizdeki hayvancılık yatırımlarının söz konusu indirimlerden en üst düzeyde yararlanmasını teminen, açıklanacak olan “Öncelikli Bölgeler” içerisinde Balıkesir’in de yer alması için kararın yayınlanmasından bu yana Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Borsası; Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ziraat Bankası nezdinde girişimler başlatmış, ayrıca Balıkesir Milletvekillerinden de konu ile ilgili desteklerini talep etmişlerdi.

YATIRIMCILARA % 100’E VARAN İNDİRİMLER DEVREDE
Yapılan ortak açıklamada, “Bu çabalarımızın karşılığında 25 Mart 2020 tarih ve 31029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği” ile Balıkesir ‘Öncelikli Bölge’ ilan edilmiştir. Böylece İlimizdeki Tarım ve Hayvancılık Yatırımcıları tüm kriterleri karşıladıklarında %100’e varan indirimlerle söz konusu desteklerden yararlanma imkanına kavuşmuşlardır” denildi.

TEŞEKKÜR ETTİLER
BTO, BSO ve Borsa Başkanları, Balıkesir’in Öncelikli Bölge ilan edilmesinde büyük emek harcayarak bizlere destek olan Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler. BTO Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula, BSO Başkanı Eğinlioğlu ve Ticaret Borsası Başkanı Erdoğmuş, “Balıkesir’de Tarım ve Hayvancılığının gelişimine katkı sağlayarak Hayvansal üretim daha da arttıracağına inandığımız düzenlemenin İlimize hayırlı olmasını dileriz” dedi. HABER MERKEZİ