Ulusal Egemenliği sağlayan temel taşların başında iki büyük devrimlerden ilki Saltanatın Kaldırılması: 1Kasım 1922, ikincisi Cumhuriyetin İlanı 29 Ekim 1923, Cumhuriyet aydınlanmasını sağlayacak değişimlerin en başında ise 1 Kasım 1928’  de  yeni Türk alfabesinin kabulüdür.

Çağdaşlaşma yolunda atılan adımların başında gelen bu DEVRİMLER; Türk Ulu’sunun kendi egemenliğini, kendinin kullanmasının özünde; okur- yazarlığın artırılması gereklidir. Bu amaçla millet mektepleri açıldı. 24 Kasım 1928 Mustafa Kemal’in Başöğretmenliğinde. Halkın okuma- yazma oranın artırılması ilk hedef olarak ele alınır.

 Ulusal Egemenliğinin, her türlü tırpanlamalara ve engellemelere karşı, ulusun bilinçlendirilmesi gerekliydi. Harf Devrimi’nin 92’nci yıldönümünü idrak ettiğimiz Kasım ayının ilk günü, çağdaşlaşma yolunda en önemli kararlardan biridir.

Harf Devrimi, okuma-yazma oranını artırmıştır. Millet Mektepleri, asker de okuma- yazma bilen, onbaşı, çavuşluk rütbeleriyle terhis olanlardan yararlanılmıştır.  Açılan Eğitmen kursları, kırsal alan köylerinde okuma yazma öğretecektir. Eğitmen Kursları,1940’lı yıllarda açılan Köy Enstitüleri köylere eğitim- öğretim elemanı yetiştirme amacıyla açıldı. Zamanının en büyük aydınlanma projesidir. 2’nci Dünya Savaşı koşullarının yoksulluğu altında; aydınlanma alanında değerli edebiyat ve bilim insanları yetiştirilmesi sağlandı.

  “Çağdaş Yaşamı Desteklemek”, ulusal egemenliğin, halk tabanına yerleşip, yeşermesi anlamında;  “ Harf devrimi” başı çekmektedir.

Anadolu’muzda aydınlanma; Mustafa Güzelgöz, diğer adıyla Eşekli Kütüphaneci (1921 - 18 Şubat 2005),kütüphaneyi halkın ayağına götürmek düşüncesi ile Ürgüp seyyar kütüphanesinin yedi katır ve üç atı ile yöredeki 36 köye hizmet götürmüştür. 1972 yılında emekli olan eşekli kütüphanecinin yaşam öyküsünü, yazar Fakir Baykurt kaleme almıştır. Eşekli kütüphaneciliğin öncüleri, “Kütüphane İmparatoriçeleri” kitap tutkunu öğretmenlerimizin eseridir.

Söz gelimi şu günlerde Ege Bölgesi’nin 49 ilçesinde kütüphane açma girişimleri, 9 yerde Rasime Şeyhoğlu Aydınlanma evi” açılması, kitap okur- yazarlığının, yeni filizleridir.

 Yeni Orhan Kemal’ler, Cahit Arf’lar, Fazıl Say’lar, Aziz Nesin’ler, Yaşar Kemal’ler,  Adnan Binyazar’lar, Behçet Kemal Çağlar’lar, Fakir Baykurtlar, Mehmet Başaran’lar yetişsin… Avrupa ve Dünya şair ve yazarlarını tanıyan nesiller; aydınlanmanın Promete’leri(alnında ışık taşıyan kişiler, kahramanlar…) olsunlar.

97’nci yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyet’in ilanı, Halk Egemenliği’nin gerçekleşmesine hizmet eden yönetim biçimi olup; demokratik, laik, halkın refah ve mutluluğuna dayanan, insan haklarına saygıyı öne alan bir yönetim biçiminin uygulamaları ancak Türk Ulusu’nun kendi diline uygun, çağdaşların kullandığı bir yazı olması gerekirdi.

Bu anlamda Türk Dilinin, fonetiğine ve öğrenme kolaylığı olması anlamında, en kısa zamanda okuma-yazmayı öğretme nedeni, göz önüne alınarak yerinde ve zamanında bu karar verilir.

Günümüz sanal yaşamın insanımıza sunduğu kolaylıklar, Bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle; kırsal alanda, büyük teknokentlerde yaşayan insanlarımızın bilgisayar ve akıllı telefonlar okuma ve yazma ve iletişim alanında ki gelişmeleri yakından takip etmeleriyle, ülkemiz dünyanın sayılı ülkeleri arasına girme çalışmalarının dikkatle izlendiğini gözlüyoruz.

İnsanın kendi dilinde okuyup yazması, kendi ayakları üzerinde durup, seçme ve seçilme haklarının kullanılması, kendi egemenliğine kendinin karar vermesi bakımından, insan onuruna yakışan en, dosdoğru davranıştır.

1970’i yıllara kadar, askere alınan vatandaşlarımızın,  Okuma ve yazma öğretilmesi amacıyla açılan Askeri Okuma – yazma okullarının varlığını yaşayan ve bu okullardanBalıkesir İlimiz Edremit İlçesi “ OKUMA- YAZMA OKULU”’n da askerliğini yapan bir Er öğretmen olarak, terhis olmaktan övünç ve kıvanç duyuyor * İ D U R A K İ *.

 Bu haftanın kutlu günü 1 KASIM Harf Devrimi’nin 92’nci yıl dönümünde; biz bu günleri yaşatan Mustafa Kemal ve Devrimci arkadaşlarının, Cumhuriyet öğretmenlerinin, tüm şehit ve gazilerimizin önünde saygıyla eğilir, ruhları ışıklar içinde olsun diyorum.