Antik kentleri tanıtım yazıları devam ediyor. 
Bugün size Adramytteion Antik Kentinden bahsedeceğim. 
Adramytteion Antik Kenti Burhaniye İlçesi'nin 2 kilometre kadar batısında bulunan Karataş Mevkii'nde, Ören Tepe'yi de içine alan geniş bir alanda Pelasglar tarafından kurulmuştur.
Strabon’a göre kenti yeniden imar eden Lydia prensi Adramis buraya Atina’dan kovulan Delos Adası sakinlerini yerleştirmiştir. Daha sonraları ise Aiolis ve Lesbos’ tan gelenler ile Adramytteion sakinleri arasında mücadeleler olmuştur.
M.Ö. 546 yılında Lidya krallığının Perslere yenilmesi sonucunda kent Daskyleion satraplağına bağlanmıştır. Batı Anadolu İsyanı'ndan (M.Ö. 499-494) sonra sakinleri öldürülen ve yıkılan kent harap duruma gelmiştir.
Antik Mysia bölgesinin en önemli şehirlerinden biri olan kent, kendi adına sikke basabilme yetkisine sahipti. 
Kent adına basılmış bir çok sikke günümüze kadar ulaşmıştır.  
(Devam edecek)