Vicdan aynı zamanda adalet duygusudur ‘Hak verme’ duygusudur.

Adalet te vicdan da soyut birer kavramdır.

İnsanlar aslında kötülüğü; vicdanları zayıf olduğundan dolayı yaparlar.

Hayat bazen ikilemler arasında karar vermeyi gerektirir. İşte bu karar başkalarınca tartışılmadığında da vicdanen rahat edersin.

Kimilerine göre ise vicdan ve adalet bir arada bulunamaz.

Çünkü o düşünceye göre vicdanla verilen kararlar adil değildir.

Adil olmayan bir karar da kolay kolay doğru sonucu vermez.

Vicdan aslında bir kişinin kendi iç denetim mekanizmasıdır.

Bu bakış açısıyla iç hukukta verilen kararlar uluslararası hukuk için geçerli olmadığı gibi vicdanın kararları da genel adalet kavramı içinde geçerli değildir.

 

***

 

Aslında hak ve adalet çizgisinden uzaklaştığınız andan itibaren vicdan devreye girer.

Yaptığın iş doğru değilse vicdanda bir sızı ortaya çıkar ve bu sızı iç sıkıntısına, gerginliğe neden olur.

Tabi herkesin vicdanlı olmasını beklemek yanlıştır.

Kimi insan yaptığı yanlış veya adaletsizlik sonrası vicdanın sesini duyamaz.

Bu yüzdende toplumun suç dediği şeyleri rahat bir şekilde yapar.

İyilik ve ihsan vicdanın tavrıdır, vicdansızlık bir yönüyle kişinin nefsinin seçimidir.

İşte bu nedenle aslında vicdan güçlü bir erdemdir.

Günümüzde insanlar vicdansız ve merhametsiz duruma geldiğini söylersek pekte yanlış olmaz.

Vicdanın aslında bir iç ses olduğunu düşünürseniz, günümüz insanları içindeki sesi dinlemeyi pek sevmiyor diyebilirim.

Oysa vicdanlı yetişen gelecek nesiller istikameti vahyin yoludur ki, onlar bu yolda yürürken toplumun ışığı olurlar.

Bir insan; yapılan haksızlıklar karşısında susuyorsa vicdanı dinlemiyor demektir.

Nefsiyle çatışsa da zorlukla karşılaşsa da, vicdanlı davranmaktan taviz vermeyen bir kişi bana göre ahlaklı bir kişidir.

Vicdan Allah (cc)’ın insana doğru yolu göstermekle görevlendirdiği rahmani bir güç olduğunu da düşünebiliriz.

Nihayetinde vicdan yaradanın insan içine koyduğu bir mahkemedir.

Bir kişinin vicdanı zamanla körelebilir.

Körelen vicdanlar hayat karartır.

Ayrıca yaşam boyunca vicdanınızı bahanelerle rahatlatamazsınız.

Vicdan azabı korkunç bir duygudur.

Kapanmayan tek yara, vicdan yarasıdır derler.

İyi olmak kolaydır. Zor olan adil olmaktır. En mükemmel adalet ise vicdandır.

Bence vicdan yanılmaz bir yargıçtır siz onu öldürmedikçe.