AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Belgin Uygur, TBMM Adalet Komisyonunda görüşmeleri tamamlanan ‘Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’ne dair açıklamalarda bulundu.

AK Partili 128 milletvekilinin imzasını olduğu, ‘Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’nin ele alındığı Komisyon, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplandı.

AMAÇ, YARGILAMA SORUNLARININ ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI
AK Parti Balıkesir Milletvekili Av. Belgin Uygur;
Teklifin, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun, hukuk yargılamasına hâkim olan ilkeler kapsamında gözden geçirilmesi, yargılamanın daha etkin ve verimli şekilde yürütülebilmesi, uygulayıcıların ve akademisyenlerin dile getirdiği yargılama sorunlarının çözüme kavuşturulabilmesi amacıyla hazırlandığını ifade etti. Uygur, “Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun bazı hükümlerinin uygulamada aksayan yönleri tespit edilerek, Yargı Teşkilatı Mensupları, Barolar, Avukatlar, Üniversiteler, STK’lar, Yüksek Mahkemeler, Akademisyenler, ilgili kurumlar ve vatandaşlarımızın görüş ve önerileri alınarak katılımcı bir anlayış ve geniş bir mutabakatla hazırlanmış ve bu teklifin içerisinde olabildiğince yer verilmiştir” dedi.

 

TEKLİF BİRÇOK DÜZENLEME İÇERİYOR
Yargılamanın sadeleştirilmesi, etkinliğinin artırılması ve sorunların giderilmesi amacıyla hazırlanan 62 maddelik teklife ilişkin bilgi veren Uygur; “Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Anayasa Mahkemesince iptal edilen hükümleri, kanunda düzenlenen yargılama aşamalarının her biri için tebligat yapma zorunluluğunun kaldırılması, ön inceleme, belirsiz alacak davası, yargılama süreleri, feragat, sulh ve kabul, bazı tebligat zorunlulukları, bozmadan sonra ıslah, ihtiyati tedbir, kanun yoluna müracaat, tamamlama kararları, tahkim, delil tespiti, ticari defterlerin ibrazı, heyetli mahkemelerin çalışma usulü, sulh ve arabuluculuğa teşvik, mahkemelerin uzmanlaşması, ses veya görüntü nakli yoluyla duruşmaların yapılması gibi birçok usul kurumuyla ilgili düzenlemeleri içerdiğini” ifade etti.

TİCARET MAHKEMELERİ DAHA ETKİN OLACAK

Uygur, bu düzenlemeyle, heyet halinde çalışan ticaret mahkemelerinin daha işlevsel ve etkin hale getirilmesinin amaçlandığını; sulh ve asliye hukuk mahkemeleriyle özel kanunlarla kurulan hukuk mahkemelerinin yargı çevresinin, il ve ilçe sınırlarına bakılmaksızın, Adalet Bakanlığı’nın teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirlenebilmesine imkân sağlandığının altını çizdi.  Uygur, bazı tüketici davalarında uygulamada zorunlu ara buluculuk olarak adlandırılan, dava şartı olarak ara buluculuk müessesesinin bu teklifte yer aldığını ifade etti.  


“MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN”
Komisyonda görüşmeleri tamamlanan teklifin önümüzdeki hafta ise TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesinin planlandığını belirten Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, “Milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum”  dedi. HABER MERKEZİ